PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – BronhoMax KIDS pastile

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – BronhoMax KIDS pastile

Ljekarne Zagrebačke županije

Nagradni natječaj – BronhoMax KIDS pastile

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ljekarne Zagrebačke županije, Matije Magdalenića 1, 10 410 Velika Gorica, HR, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi u trenutku objave na Facebook stranici (ponedjeljak, 06.12.2021.) te trajati do četvrtka, 09.12.2021. u 20:00 sati. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Dobitnik će biti nagrađen s jednim BronhoMax KIDS pastilama s okusom crnog ribiza.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com.

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je:

  • otići na Facebook stranicu Hamapharm (https://www.facebook.com/hamapharm.hr) i stisnuti Like na stranicu
  • otići na Facebook stranicu Organizatora (https://www.facebook.com/ljekarnezz) i napraviti sljedeće:

U komentare objave NAGRADNOG NATJEČAJA – BronhoMax KIDS pastile napišite naziv proizvoda te, ako želite, označite osobu koja bi voljela sudjelovati u Nagradnom natječaju!

U obzir će doći svi sudionici koji su komentirali, do četvrtka 09.12.2021. u 20:00 sati.

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
  • Sudionike koji se koriste lažnim profilima;
  • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik se izvlači nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir – commentpicker.com.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Facebook Messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 2 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Nagrada se preuzima u jednoj od podružnica Ljekarni Zagrebačke županije.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 09.12.2021. do kraja dana, na službenoj facebook stranici Organizatora.

(https://www.facebook.com/ljekarnezz)

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 13

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u V. Gorici.

Članak 14

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 15

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 16

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Ljekarne Zagrebačke županije, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Ljekarne Zagrebačke županije ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 17

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa podružnici u kojoj se nagrada preuzima, isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

 

V. Gorica, 06.12.2021.

Organizator

Ljekarne Zagrebačke županije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.