OBEĆANJE ZEMLJI

Ovom izjavom ustanova Ljekarni Zagrebačke županije, sa svim svojim podružnicama i ostalim organizacijskim segmentima postavlja strategiju smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i preuzima odgovornost za očuvanje planete Zemlje.

Ustanova se obvezuje smanjiti svoj utjecaj na okoliš, isto tako podržavati i surađivati s onima koji svoje poslovanje i razmišljanje usmjeravaju k istom cilju.

Smanjenje ugljičnog otiska

Ukupnu količinu stakleničkih plinova ispuštenih u atmosferu u idućih 10 godina smanjit ćemo za 50%, sa smjerom da do 2030 naš otisak bude nula (negativan utjecaj bit će podržan s jednakim pozitivnim učinkom uklanjanja plinova)

  • a- smanjiti ćemo potrošnju električne energije za 50%, te poticati da sva utrošena energija dolazi iz obnovljivih izvora
  • b- smanjit ćemo putovanje zaposlenika tako što je lokacija rada što bliže kući, minimalizirati potrebe internog transporta, koristiti transport koji ima manji učinak na okoliš
  • c- provodit ćemo projekte kojima ćemo utjecati na smanjenje emisije ugljika, obzirom da u ovom trenutku ne možemo u potpunosti spriječiti
Odgovorno postupanje s otpadom
  • a- medicinski otpad- aktivno ćemo provoditi edukaciju o medicinskom otpadu i adekvatnom zbrinjavanju; osiguravati redovito zbrinjavanje medicinskog i infektivnog otpada
  • b- tekstilni otpad- obvezujemo se u potpunosti reciklirati sam tekstilni otpad nastao u našoj ustanovi
  • c- odvajanje i minimalizacija količina- poticat ćemo sve zaposlenike da adekvatno odvajaju i zbrinjavanju otpad, te da u svakom trenutku rade na minimalizaciji formiranja otpada
  • d- edukacija- provodit ćemo edukacije o vrstama otpada, načinima recikliranja i mogućnosti ponovne uporabe recikliranog materijala (medicinski, infektivni, opasan otpad..)
Zajedno do uspjeha

Svjesni važnosti da s drugima radimo za dobrobit planete, obvezujemo se surađivati s tvrtkama koje svoje poslovanje usmjeravaju ka očuvanja planete.

Podržavat ćemo projekte od značaja za očuvanje planete, isto tako prenositi svoja znanja koja tome mogu pridonijeti.

U nabavi (javnoj i ljekarničkoj) prednost ćemo davati proizvodima koji imaju minimalni utjecaj na okoliš.

Na kraju obvezujemo svoje obećanje pratiti, mjeriti, revidirati i nadopunjavati, s primarnim ciljem očuvanja zdravlja naše planete kako bi i ljudi na njoj bili što zdraviji.

Ljekarne Zagrebačke županije